علی معدنشکاف

درباره من

دکتر علی معدنشکاف
image

دانشیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/8/2)

استنادات

114

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1399/8/2)

استنادات

33

مقالات

20

h-index

3

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1362-1367

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1368-1370

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی تهران

1371-1377

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1997-1998

فرصت مطالعاتی دانشجویی

دانشگاه ساسکچوان-کانادا

تجارب

1382-1384

مدیر گروه دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1380-1383

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه

1396-1397

فرصت مطالعاتی

دانشگاه وندربیلت کشور امریکا

مهارت ها

ویراستاری متون ریاضی فارسی و انگلیسی

نرم افزار لاتک برای حروفچینی متون پیچیده ریاضی

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

نظریه نمایش تکواره ها

نظریه رسته ها و کاربردهای آن(علوم کامپیوتر-توپولوژی-سیستم‌های فازی-ساختارهای مرتب و مدول‌ها)

نظریه گراف و کاربرد آن در شیمی و فناوری نانو

نظریه فریم‌ها (توپولوژی بی نقطه)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Po-groups and hypergroups in a topos
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
On Projection Algebras
SOUTHEAST ASIAN BULLETIN OF MATHEMATICS(2019)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
LAWVERE-TIERNEY SHEAVES, FACTORIZATION SYSTEMS, SECTIONS AND j-ESSENTIAL MONOMORPHISMS IN A TOPOS
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS(2018)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
On unitary down-closed regular monomorphisms of pomonoid actions
QUAESTIONES MATHEMATICAE(2018)
8911312004, ^علی معدنشکاف*
Weak factorization systems and fibrewise regular injectivity for actions of pomonoids on posets
Algebra and Discrete Mathematics(2017)
8911312004, ^علی معدنشکاف*
Weak ideal topology in the topos of right acts over a monoid
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA(2017)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
k-جبرهای متناهی نمایش و C-حلقه های متناهی مولد
ریاضی و جامعه(2017)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
On classification of pomonoids by properties of generators
Asian-European journal of mathematics(2016)
9011312001, ^علی معدنشکاف*
Dedekind-finite acts over monoids
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA(2016)
8911312002, ^علی معدنشکاف*
Weak factorization Sstems and Fiberwise regular injectivity for action of pomonods on posets
(2015)
^علی معدنشکاف
Projective S-Posets and Hom Functor
ALGEBRA COLLOQUIUM(2015)
^علی معدنشکاف
REGULAR INJECTIVITY AND EXPONENTIABILITY IN THE SLICE CATEGORIES OF ACTIONS OF POMONOIDS ON POSETS
JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2015)
^علی معدنشکاف
The First Geometric-Arithmetic Index of Some Nanostar Dendrimers
(2014)
^علی معدنشکاف
Nakayama’s lemma for acts over monoids
Semigroup Forum(2014)
^علی معدنشکاف
Weakly Primary Submodules and Weakly primary ideals
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2014)
سمانه جدیدی, ^علی معدنشکاف
2-connectivity Index and its Coputation for two kinds of Nanostars
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA(2011)
^علی معدنشکاف
The Randic Index of Some Dendrimer Nanostars
Journal of applied mathematics & Informatics(2011)
^علی معدنشکاف
دامنه های ایدهآل اصلی تقریبا اقلیدوسی هستند
(2000)
^علی معدنشکاف
The Ideal Topology on the Category of Projection Algebras
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران(2016-07-19)
8711318006, ^علی معدنشکاف
On the Generators in the Slice Category of Actions of Pomonoids on Partially Ordered Sets
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^علی معدنشکاف
An Archimedean Local Ring as a Retract of the Exponential of some Weil Algebras
بیست و سومین سمینار جبر ایران(2013-11-20)
^علی معدنشکاف
On Covers of Act-S
بیست و سومین سمینار جبر ایران(2013-11-20)
^علی معدنشکاف
characterizing injectivity in some comma categories
اولین سمینار ساختار جبری ایران(2012-11-15)
^علی معدنشکاف
Some Module-like Properties on the category of representaions of a monoid
اولین سمینار ساختار جبری ایران(2012-11-15)
^علی معدنشکاف
On the injectivity in the Category Pos-S/B
بیست و دومین سمینار جبر ایران(2012-01-31)
هلیمه مقبلی- دمانه, ^علی معدنشکاف
Product indices on Nanostructuers
1th Iranian Conference on Algebraic Graph Theory and 2th Conference on Chemical Graph Theory(2011-10-20)
^علی معدنشکاف
Topological indices on Cartesian product of Graphs
1th Iranian Conference on Algebraic Graph Theory and 2th Conference on Chemical Graph Theory(2011-10-20)
^علی معدنشکاف
The Randic and second-order connnecivity indices of some Dendrimer Nanostars
7th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled 2011(2011-06-19)
^علی معدنشکاف
Atom-Bond Connectivity index of Some Nanostars
The 26th International course and conference on the interfaces among Mathematics, Chemistry and Computer Sciences, Math/Chem/Comp 2011, croatia(2011-06-13)
^علی معدنشکاف
The Eccentric Connectivity Index of Nanostar Dendrimers
The First Iranian Conference on Chemical Graph Theory (FICCGT 2010)(2010-10-06)
^علی معدنشکاف
The first geometric-arithmetic index of some Nanostars Dendrimers
The First Iranian Conference on Chemical Graph Theory (FICCGT 2010)(2010-10-06)
^علی معدنشکاف
First Order Infinitesimals in the Category of Smooth Functors
International Congress of Mathematicians(2010-08-19)
^علی معدنشکاف
درباره جبرهای هیتینگ و مجموعه های فازی
دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2010-07-13)
^علی معدنشکاف
Computation of Randic Index of some Nanostars
6th Nanoscience and Nanotechnology Conference(2010-06-15)
^علی معدنشکاف
The Randic index of Dendrimer Nanostars
Math/Chem/Comp 2010(2010-06-08)
^علی معدنشکاف
on the Connected Component Functor
کنفرانس جهانی ریاضیات(2006-08-22)
^علی معدنشکاف
برخی از خواص رسته ای ابر مدول ها
شانزدهمین سمینار جبر(2004-10-18)
^علی معدنشکاف
ارتباط بين مدول هاي متناهي مولد يكدست و تصويري
مقيمي انسيه(تاریخ دفاع: 1389/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخص سازي تكواره ها توسط خواص عمل هاي منظم
پاسبان روزبهاني اشكان(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصل انتخاب در توپوس ها
صمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر مشبكه ها و خواص آنها
يداللهي جويباري مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرژي گراف ها و كاربرهاي آنها
جمشيدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه ها و مدول هاي تقريبا كامل
فريدون فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بعد كرول جبرهاي تانسوري برخاسته از دامنه هاي
قيامي گياشي شهين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي تصويري كه جمع مستقيمي از مدول هاي متناهي مولدند
چله كش حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زنجيرهاي نزولي از مدولها و قضيه ژوردان- هولدر
فرامرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1392/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عمل هاي تحويل ناپذير
حسيني ساره(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيرگروهها و ايده آل هاي فازي تعميم يافته
يوسفي روجا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر گروههاي انتقالي گسسته و كاربردهاي آنها در معادلات ديفرانسيل
سلامي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زبان فارسي پوشش ها در رسته ي كنش هاي تكواره
ايران نژاد ستاره(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : دكتري
جداساز زيرمجموعه هاي نيم گروهها
دوركوندي نظيره(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دستگاه هاي تجزيه ضعيف براي S – كنش ها
اميديان مريم(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پوشش هاي كنش هاي روي تكواره ها و بروريختي هاي خالص
غلامي ساناز(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توپولوژي ها روي توپوس M- كنش ها و مل هاي هندسه ديفرانسيل تركيبي
خان جان زاده سرستي زينب(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : دكتري
اعمال روي نيم گروه هاي صفر ساده كامل
بويري لولوئي زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه راديكال و تاب براي S- كنش ها
محمودي طالقاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هم نهشتي هاي گروهي، هم نهشتي هاي ماتريسي و هم نهشتي هاي گروه مستطيلي روي نيم گروه
بهرام زاده فرح(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي از انواع انژكتيوي در رسته S – مجموعه هاي مرتب
طورانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تكريختي هاي اساسي و خالص و S – كنش هاي خالص دنباله اي – انژكتيو
علمدار عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نمایش تکواره ها در رسته M-کنش ها و M-کنش های توانی
(2018-12-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
جلسه مبانی جبر-اولین فایل درس-گروهها   (24 بار دانلود)
جلسه نوزدهم ریاضی 1-فوق العاده   (44 بار دانلود)
جلسه هجدهم ریاضی 1-فوق العاده   (45 بار دانلود)
جلسه هفدهم ریاضی 1-فوق العاده   (48 بار دانلود)
جلسه شانزدهم ریاضی 1-فوق العده   (47 بار دانلود)
جلسات پانزدهم ریاضی 1-فوق العاده   (60 بار دانلود)
جلسه پانزدهم و شانزدهم مبانی جبر-فوق العاده-13-3-99   (43 بار دانلود)
جلسه چهاردهم ریاضی 1- فوق العاده- 99/3/13   (56 بار دانلود)
جلسه چهاردهم مبانی جبر و فوق العاده 99/3/12   (40 بار دانلود)
جلسه دوازدهم ریاضی یک-11-3-99   (62 بار دانلود)
جلسه دوازدهم ریاضی یک-11-3-99   (47 بار دانلود)
جلسه سیزدهم مبانی جبر و فوق العاده آن-11-3-99   (48 بار دانلود)
جلسات هجدهم معادلات -فوق العاده-10-3-99   (114 بار دانلود)
جلسه هفدهم معادلات-فوق العاده-8-3-99 ساعت 19-21   (104 بار دانلود)
جلسات پانزدهم و شانزدهم معادلات-فوق العاده-7-3-99 و 8-3-99   (114 بار دانلود)
جلسه چهاردهم معادلات 99/3/7   (105 بار دانلود)
جلسه سیزدهم معادلات و فوق العاده 1399/3/6   (110 بار دانلود)
مبانی جبر فوق العاده-شنبه 3-3-99   (57 بار دانلود)
جلسه دوازدهم معادلات 31-2-99 و فوق العاده   (119 بار دانلود)
جلسه یازدهم معادلات 1398/2/30   (115 بار دانلود)
جلسه یازدهم ریاضی یک 1398/2/29   (56 بار دانلود)
جلسه دوازدهم مبانی جبر-فوق العاده-28-2-2   (54 بار دانلود)
جلسه دوازدهم مبانی جبر   (55 بار دانلود)
جلسه دهم معادلات 1399/2/24   (103 بار دانلود)
جلسه نهم معادلات-23-2-99   (97 بار دانلود)
جلسه دهم ریاضی یک-22-2-1399   (64 بار دانلود)
جلسه یازدهم مبانی جبر 1399/2/22   (46 بار دانلود)
جلسه دهم مبانی جبر و فوق لعاده 1399/2/21   (55 بار دانلود)
جلسه هشتم معادلات   (87 بار دانلود)
جلسه نهم ریاضی یک-فوق العاده-99/2/16   (61 بار دانلود)
جلسه هشتم و نهم مبانی جبر-1399/2/15   (60 بار دانلود)
جلسه هفتم مبانی جبر-14-2-99   (54 بار دانلود)
جلسه پنجم و ششم و هفتم ریاضی یک   (63 بار دانلود)
جلسه ششم و هفتم معادلات   (95 بار دانلود)
جلسه پنجم معادلات و فوق العاده   (84 بار دانلود)
جلسه پنجم مبانی جبر   (61 بار دانلود)
جلسه چهارم معادلات-2   (92 بار دانلود)
جلسه چهارم معادلات-1   (113 بار دانلود)
جلسه چهارم معادلات-1   (107 بار دانلود)
جلسه سوم معادلات   (113 بار دانلود)
جلسه سوم ریاضی یک   (82 بار دانلود)
جلسه چهارم مبانی جبر   (106 بار دانلود)
جلسه سوم مبانی جبر   (111 بار دانلود)
جلسه دوم مبانی جبر   (70 بار دانلود)
جلسه اول مبانی جبر   (70 بار دانلود)
جلسه دوم معادلات   (114 بار دانلود)
جلسه اول معادلات   (139 بار دانلود)
جلسه دوم ریاضی یک-2   (73 بار دانلود)
جلسه دوم ریاضی یک   (69 بار دانلود)
جلسه اول ریاضی یک   (74 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
معادلات دیفرانسیل   (183 بار دانلود)
رشته : فنی , گرایش : همه گرایش‌ها
معادلات دیفرانسیل   (91 بار دانلود)
رشته : فیزیک مهندسی
معادلات دیفرانسیل   (90 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش‌ها
مبانی علوم ریاضی   (113 بار دانلود)
رشته : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر , گرایش : -
ریاضی عمومی (2)   (118 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : کاربردی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
amadanshekaf@semnan.ac.ir
(+98)2331535743

فرم تماس