علی معدنشکاف

درباره من

دکتر علی معدنشکاف
image

دانشیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/3/25)

استنادات

163

h-index

7

i10-index

7

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1403/3/26)

استنادات

55

مقالات

22

h-index

4

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1362-1367

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1368-1370

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی تهران

1371-1377

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1997-1998

فرصت مطالعاتی دانشجویی

دانشگاه ساسکچوان-کانادا

تجارب

1382-1384

مدیر گروه دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1380-1383

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه

دانشگاه سمنان

1396-1397

فرصت مطالعاتی

دانشگاه وندربیلت کشور امریکا

مهارت ها

ویراستاری متون ریاضی فارسی و انگلیسی

نرم افزار لاتک برای حروفچینی متون پیچیده ریاضی

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

نظریه فریم‌ها (توپولوژی بی نقطه)

نظریه نمایش تکواره ها

نظریه رسته ها و کاربردهای آن (علوم کامپیوتر-توپولوژی-سیستم‌های فازی-ساختارهای مرتب و مدول‌ها)

نظریه گراف و کاربرد آن در شیمی و فناوری نانو

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/28
k-جبرهای متناهی نمایش و C-حلقه های متناهی مولد
ریاضی و جامعه(2017)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
On classification of pomonoids by properties of generators
Asian-European journal of mathematics(2016)
9011312001, ^علی معدنشکاف*
Dedekind-finite acts over monoids
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA(2016)
8911312002, ^علی معدنشکاف*
Weak factorization systems and fibrewise regular injectivity for actions of pomonoids on posets
Algebra and Discrete Mathematics(2017)
8911312004, ^علی معدنشکاف*
Weak ideal topology in the topos of right acts over a monoid
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA(2017)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
LAWVERE-TIERNEY SHEAVES, FACTORIZATION SYSTEMS, SECTIONS AND j-ESSENTIAL MONOMORPHISMS IN A TOPOS
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS(2018)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
On unitary down-closed regular monomorphisms of pomonoid actions
QUAESTIONES MATHEMATICAE(2018)
8911312004, ^علی معدنشکاف*
2-connectivity Index and its Coputation for two kinds of Nanostars
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA(2011)
^علی معدنشکاف
The Randic Index of Some Dendrimer Nanostars
Journal of applied mathematics & Informatics(2011)
^علی معدنشکاف
On Projection Algebras
SOUTHEAST ASIAN BULLETIN OF MATHEMATICS(2019)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
Po-groups and hypergroups in a topos
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
(\\\\\\\'On covers of acts over monoids with Condition (P
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS(2020)
9011312001, ^علی معدنشکاف*
Act of Fractions and Flatness Properties
SOUTHEAST ASIAN BULLETIN OF MATHEMATICS(2020)
9011312001*, ^علی معدنشکاف
رادیکال هونکه ای در توپوس Act-S
پژوهش های ریاضی(2020)
^علی معدنشکاف*, 9111312001
Weak Topologies on Toposes
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2021)
9111312001, ^علی معدنشکاف*
On Generators in the Category of Actions of Pomonoids on Posets and its Slices
Kyungpook Mathematical Journal(2022)
8911312004, ^علی معدنشکاف
Weakly Primary Submodules and Weakly primary ideals
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2014)
سمانه جدیدی, ^علی معدنشکاف
The First Geometric-Arithmetic Index of Some Nanostar Dendrimers
(2014)
^علی معدنشکاف
REGULAR INJECTIVITY AND EXPONENTIABILITY IN THE SLICE CATEGORIES OF ACTIONS OF POMONOIDS ON POSETS
JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2015)
^علی معدنشکاف
Nakayama’s lemma for acts over monoids
Semigroup Forum(2014)
^علی معدنشکاف
Projective S-Posets and Hom Functor
ALGEBRA COLLOQUIUM(2015)
^علی معدنشکاف
Weak factorization Sstems and Fiberwise regular injectivity for action of pomonods on posets
(2015)
^علی معدنشکاف
دامنه های ایدهآل اصلی تقریبا اقلیدوسی هستند
(2000)
^علی معدنشکاف
The Ideal Topology on the Category of Projection Algebras
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران(2016-07-19)
8711318006, ^علی معدنشکاف
on the Connected Component Functor
کنفرانس جهانی ریاضیات(2006-08-22)
^علی معدنشکاف
برخی از خواص رسته ای ابر مدول ها
شانزدهمین سمینار جبر(2004-10-18)
^علی معدنشکاف
Computation of Randic Index of some Nanostars
6th Nanoscience and Nanotechnology Conference(2010-06-15)
^علی معدنشکاف
First Order Infinitesimals in the Category of Smooth Functors
International Congress of Mathematicians(2010-08-19)
^علی معدنشکاف
درباره جبرهای هیتینگ و مجموعه های فازی
دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2010-07-13)
^علی معدنشکاف
Atom-Bond Connectivity index of Some Nanostars
The 26th International course and conference on the interfaces among Mathematics, Chemistry and Computer Sciences, Math/Chem/Comp 2011, croatia(2011-06-13)
^علی معدنشکاف
The Randic index of Dendrimer Nanostars
Math/Chem/Comp 2010(2010-06-08)
^علی معدنشکاف
The first geometric-arithmetic index of some Nanostars Dendrimers
The First Iranian Conference on Chemical Graph Theory (FICCGT 2010)(2010-10-06)
^علی معدنشکاف
The Eccentric Connectivity Index of Nanostar Dendrimers
The First Iranian Conference on Chemical Graph Theory (FICCGT 2010)(2010-10-06)
^علی معدنشکاف
On the injectivity in the Category Pos-S/B
بیست و دومین سمینار جبر ایران(2012-01-31)
هلیمه مقبلی- دمانه, ^علی معدنشکاف
Topological indices on Cartesian product of Graphs
1th Iranian Conference on Algebraic Graph Theory and 2th Conference on Chemical Graph Theory(2011-10-20)
^علی معدنشکاف
Product indices on Nanostructuers
1th Iranian Conference on Algebraic Graph Theory and 2th Conference on Chemical Graph Theory(2011-10-20)
^علی معدنشکاف
The Randic and second-order connnecivity indices of some Dendrimer Nanostars
7th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled 2011(2011-06-19)
^علی معدنشکاف
Some Module-like Properties on the category of representaions of a monoid
اولین سمینار ساختار جبری ایران(2012-11-15)
^علی معدنشکاف
characterizing injectivity in some comma categories
اولین سمینار ساختار جبری ایران(2012-11-15)
^علی معدنشکاف
On Covers of Act-S
بیست و سومین سمینار جبر ایران(2013-11-20)
^علی معدنشکاف
An Archimedean Local Ring as a Retract of the Exponential of some Weil Algebras
بیست و سومین سمینار جبر ایران(2013-11-20)
^علی معدنشکاف
On the Generators in the Slice Category of Actions of Pomonoids on Partially Ordered Sets
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^علی معدنشکاف
تكريختي هاي اساسي و خالص و S – كنش هاي خالص دنباله اي – انژكتيو
علمدار عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي از انواع انژكتيوي در رسته S – مجموعه هاي مرتب
طورانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هم نهشتي هاي گروهي، هم نهشتي هاي ماتريسي و هم نهشتي هاي گروه مستطيلي روي نيم گروه
بهرام زاده فرح(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه راديكال و تاب براي S- كنش ها
محمودي طالقاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعمال روي نيم گروه هاي صفر ساده كامل
بويري لولوئي زينب(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توپولوژي ها روي توپوس M- كنش ها و مل هاي هندسه ديفرانسيل تركيبي
خان جان زاده سرستي زينب(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : دكتري
پوشش هاي كنش هاي روي تكواره ها و بروريختي هاي خالص
غلامي ساناز(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دستگاه هاي تجزيه ضعيف براي S – كنش ها
اميديان مريم(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداساز زيرمجموعه هاي نيم گروهها
دوركوندي نظيره(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زبان فارسي پوشش ها در رسته ي كنش هاي تكواره
ايران نژاد ستاره(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : دكتري
ابر گروههاي انتقالي گسسته و كاربردهاي آنها در معادلات ديفرانسيل
سلامي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيرگروهها و ايده آل هاي فازي تعميم يافته
يوسفي روجا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عمل هاي تحويل ناپذير
حسيني ساره(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زنجيرهاي نزولي از مدولها و قضيه ژوردان- هولدر
فرامرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1392/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فرساد فريده(تاریخ دفاع: 1394/08/12) ، مقطع : دكتري
-
احمدي كمال(تاریخ دفاع: 1394/08/27) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
قاسمي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رحماني الهه(تاریخ دفاع: 1392/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رحيمي پور شيخاني نژاد محدثه(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
غيبي نژاد خديجه(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي تصويري كه جمع مستقيمي از مدول هاي متناهي مولدند
چله كش حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بعد كرول جبرهاي تانسوري برخاسته از دامنه هاي
قيامي گياشي شهين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه ها و مدول هاي تقريبا كامل
فريدون فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرژي گراف ها و كاربرهاي آنها
جمشيدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر مشبكه ها و خواص آنها
يداللهي جويباري مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصل انتخاب در توپوس ها
صمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخص سازي تكواره ها توسط خواص عمل هاي منظم
پاسبان روزبهاني اشكان(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پور حسيني نعيمه(تاریخ دفاع: 1388/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
شيرافكن هدي(تاریخ دفاع: 1388/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
قليچي عالمه(تاریخ دفاع: 1388/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مرادي مرجان(تاریخ دفاع: 1389/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خان جان زاده سرستي زينب(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حضرتي كلبي بكي فرزانه(تاریخ دفاع: 1389/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
احمدي ورزنه زهرا(تاریخ دفاع: 1389/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
باستاني محمد(تاریخ دفاع: 1389/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كرمي زنجيراني اسماء(تاریخ دفاع: 1388/08/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ابراهيم زاده بهنام(تاریخ دفاع: 1389/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
علي ابادي كلثوم(تاریخ دفاع: 1389/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
آقاجري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
قانعي شيخ كلائي ماندانا(تاریخ دفاع: 1389/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مدول هاي متناهي مولد يكدست و تصويري
مقيمي انسيه(تاریخ دفاع: 1389/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نمایش تکواره ها در رسته M-کنش ها و M-کنش های توانی(ناظر)
(2018-12-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کتاب درسی توماس (ترجمه شده)-جلد اول-قسمت اول   (1672 بار دانلود)
کتاب درسی توماس (ترجمه شده)-جلد اول-قسمت اول   (1517 بار دانلود)
کتاب درسی توماس (ترجمه شده)-جلد اول-قسمت دوم   (1644 بار دانلود)
کتاب درسی توماس (ترجمه شده)-جلد اول-قسمت دوم   (1503 بار دانلود)
تمرینات نمونه ای ریاضی 1   (1724 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحانی   (1724 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحانی   (1677 بار دانلود)
نمونه سوال   (1637 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحانی   (1640 بار دانلود)
جلسه مبانی جبر-اولین فایل درس-گروهها   (1589 بار دانلود)
جلسه نوزدهم ریاضی 1-فوق العاده   (1613 بار دانلود)
جلسه هجدهم ریاضی 1-فوق العاده   (1582 بار دانلود)
جلسه هفدهم ریاضی 1-فوق العاده   (1693 بار دانلود)
جلسه شانزدهم ریاضی 1-فوق العده   (1624 بار دانلود)
جلسات پانزدهم ریاضی 1-فوق العاده   (1653 بار دانلود)
جلسه پانزدهم و شانزدهم مبانی جبر-فوق العاده-13-3-99   (1586 بار دانلود)
جلسه چهاردهم ریاضی 1- فوق العاده- 99/3/13   (1578 بار دانلود)
جلسه چهاردهم مبانی جبر و فوق العاده 99/3/12   (1552 بار دانلود)
جلسه دوازدهم ریاضی یک-11-3-99   (1689 بار دانلود)
جلسه دوازدهم ریاضی یک-11-3-99   (1571 بار دانلود)
جلسه سیزدهم مبانی جبر و فوق العاده آن-11-3-99   (1665 بار دانلود)
جلسات هجدهم معادلات -فوق العاده-10-3-99   (1702 بار دانلود)
جلسه هفدهم معادلات-فوق العاده-8-3-99 ساعت 19-21   (1640 بار دانلود)
جلسات پانزدهم و شانزدهم معادلات-فوق العاده-7-3-99 و 8-3-99   (1683 بار دانلود)
جلسه چهاردهم معادلات 99/3/7   (1600 بار دانلود)
جلسه سیزدهم معادلات و فوق العاده 1399/3/6   (1731 بار دانلود)
مبانی جبر فوق العاده-شنبه 3-3-99   (1623 بار دانلود)
جلسه دوازدهم معادلات 31-2-99 و فوق العاده   (1679 بار دانلود)
جلسه یازدهم معادلات 1398/2/30   (1641 بار دانلود)
جلسه یازدهم ریاضی یک 1398/2/29   (1588 بار دانلود)
جلسه دوازدهم مبانی جبر-فوق العاده-28-2-2   (1626 بار دانلود)
جلسه دوازدهم مبانی جبر   (1606 بار دانلود)
جلسه دهم معادلات 1399/2/24   (1703 بار دانلود)
جلسه نهم معادلات-23-2-99   (1614 بار دانلود)
جلسه دهم ریاضی یک-22-2-1399   (1613 بار دانلود)
جلسه یازدهم مبانی جبر 1399/2/22   (1584 بار دانلود)
جلسه دهم مبانی جبر و فوق لعاده 1399/2/21   (1619 بار دانلود)
جلسه هشتم معادلات   (1625 بار دانلود)
جلسه نهم ریاضی یک-فوق العاده-99/2/16   (1647 بار دانلود)
جلسه هشتم و نهم مبانی جبر-1399/2/15   (1600 بار دانلود)
جلسه هفتم مبانی جبر-14-2-99   (1574 بار دانلود)
جلسه پنجم و ششم و هفتم ریاضی یک   (1622 بار دانلود)
جلسه ششم و هفتم معادلات   (1619 بار دانلود)
جلسه پنجم معادلات و فوق العاده   (1587 بار دانلود)
جلسه پنجم مبانی جبر   (1555 بار دانلود)
جلسه چهارم معادلات-2   (1613 بار دانلود)
جلسه چهارم معادلات-1   (1679 بار دانلود)
جلسه چهارم معادلات-1   (1622 بار دانلود)
جلسه سوم معادلات   (1591 بار دانلود)
جلسه سوم ریاضی یک   (1623 بار دانلود)
جلسه چهارم مبانی جبر   (1653 بار دانلود)
جلسه سوم مبانی جبر   (1665 بار دانلود)
جلسه دوم مبانی جبر   (1568 بار دانلود)
جلسه دوم معادلات   (1591 بار دانلود)
جلسه اول مبانی جبر   (1584 بار دانلود)
جلسه اول معادلات   (1740 بار دانلود)
جلسه دوم ریاضی یک-2   (1566 بار دانلود)
جلسه دوم ریاضی یک   (1645 بار دانلود)
جلسه اول ریاضی یک   (1655 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
amadanshekaf@semnan.ac.ir
(+98)2331535743

فرم تماس